Riktig rengöring

Rätt genomförd, hållbar rengöring minskar ett företags kostnader och ökar dess produktivitet. Detta gäller såväl för stora industrianläggningar som små verkstäder och naturligtvis även privata hushåll.

I praktiken kan det handla om kemisk rengöring, vatten- och filterbyten, om sköljning av produktionssystem samt om konsultation kring underhåll och energioptimering, det vill säga sådant som kräver både utbildning och erfarenhet.

Energiförbrukning och driftssäkerhet

En rengjord anläggning minskar energikostnaderna och därmed hela verksamhetens driftskostnader. Vårdade maskiner har dessutom en längre livslängd och bidrar till en fungerande arbetsmiljö. Energieffektivitet är inte enbart en kostnadsbesparing utan också något som den svenska lagen förordar.

Företaget kan utveckla egna rutiner för rengöring, men djuprengöring av maskinanläggningar och industriutrymmen är något som är bra att outsourca till professionella aktörer som har såväl kunskap, produkter och specialutvecklade verktyg.

Miljöstandards- och hälsofaktorer

När det gäller hållbara val och miljön stöter vi ofta på standardkrav, men faktiskt handlar det också om personalens hälsa. En arbetsmiljö utan gifter och farliga ångor minskar hälsoriskerna och är dessutom en konkurrensfördel. Rengöring handlar också om vår närmiljö. Naturvårdsverket har listat de områden industrin bör se över för att effektivera energianvändningen och fungera mer miljövänligt. Många punkter handlar uttryckligen om att se över produktionen och affärsverksamheten.

Läs mer här för att ta del av all den nytta en högkvalitativ, miljövänlig rengöring ger ditt verksamhetsområde.

Sorry, the comment form is closed at this time.